راهنماي ثبت كميسيون در سامانه سناد

راهنماي ثبت كميسيون در سامانه سناد

فايل راهنماي ثبت كميسيون در سامانه سناد آماده شده در واحد پشتيباني پرتال خبريسناد، براي راهنمايي كار با سامانه سناد جهت ثبت كميسيون تلفيقي، كبرسن و صغرسن، كميسيون تعيين سطح و تطبيق دروس و كميسيون تغيير رشته مورد استفاده قرار مي گيرد.


هم اكنون امكان ثبت نام دانش آموزان توسط كميسيون هاي جهشي، تلفيقي و تطبيق دروس و تعيين سطح و دانش آموزان داري كبرسن و صغرسن و هم چنين دانش آموزاني كه در طول تحصيل با توجه به شرايط خاص نياز به تغيير رشته داشته باشند فراهم شده است.
لازم به ذكر است كميسيون ها پس از ثبت در مدرسه توسط كاربران منطقه يا اداره كل بايستي مورد بررسي و تاييد قرار گيرد. همچنين امكان بررسي كميسيون هاي تلفيقي تنها براي كاربران استثنايي فراهم مي باشد.

فايل آماده شده درپرتال خبري سنادنحوه ثبت كميسيون ها را به طور دقيق آموزش مي‌دهد.

 

فايل راهنماي بارگذاري عكس دانش آموزان :دانلود فايل

 

نوشته شده توسط سحر معصومي | ۲۲ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۰۳:۳۴:۲۳ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |